[EWAW] ส่งแม่นางzetta

posted on 29 Apr 2013 16:57 by wandy

    เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ


http://img22.imageshack.us/img22/6523/zetta.jpg

 

ชื่อเมือง ลิสบอน (Lisbon) หรือ ลิชบัว (โปรตุเกส: Lisboa)

ทวีป - ยุโรป

ประเทศ โปรตุเกส

ชื่อมนุษย์ เซ็ตตา พริสตา  (Zetta Prista)

อายุ - 17 ปี

เพศ หญิง

แผนการเรียน